NAKs Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportforbund (tidligere Norsk Aero Klubb).
Flytjenesten ble opprettet 1. mars 1995 ved at NAKs skogbrann-vakttjeneste og NAKs redningstjeneste ble slått sammen.

Flytjenesten utfører i dag følgende typer oppdrag:

  • Skogbrannvakttjeneste etter avtale med fylker/kommuner/skogeiere.
  • Assistanse ved slokking av skogbranner.
  • Flyging for redningstjenesten (søk) etter anmodning fra hovedredningssentralene eller politiet.
  • Søk etter antatt omkomne på oppdrag fra politiet.
  • Flyging av repeater for å bedre sambandsforholdene for nødetatene og frivillige mannskaper på bakken.
  • Overføring av bilder av en hendelse direkte fra flyet til oppdragsgiver.
  • Andre samfunnsnyttige tjenester som kan utføres med klubbenes fly.

Mer informasjon om flytjenesten finner du på Flytjenestens nettsider.

Rygge Flyklubb er en av ca. 30 flyklubber i Norge som tilbyr slik tjeneste. Totalt deltar ca. 250 flygere i norske flyklubber i dette frivillige arbeidet.

Rygge Flyklubb deltar i flytjenesten gjennom skogbrannflyving.

Navn:Funksjon:Tjeneste:
Martin OslandLederSkogbrannvakt
Rolf UtneNestlederSkogbrannvakt