Kontakt

Ønsker du å ta kontakt med med oss kan du bruke følgende adresser

Generell kontakt – post@ryggefk.no

Tlf: 482 44 647

Utdanningskontakt / flyskolen

martin.osland@ryggefk.no

Tlf: 951 22 836

Vi vil oppdatere med flere adresser på fagpersonene fortløpende.